GDPR

Ochrana osobních údajů
Pokud jste mým klientem, návštěvníkem mých akcí nebo jen jste navštívili tento web, svěřujete mi své osobní údaje. Ze zákona zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Zde naleznete informace týkající se ochrany osobních údajů. Dozvíte se zde, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Lucie Šímová, se sídlem 66484 Babice u Rosic, Nová 191, IČ: 76472060, e-mail: 1.lucias@seznam.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Rozhoduji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a také po jak dlouhou dobu. Vybírám si také případné další zpracovatele, pokud je budu potřebovat.

Kontaktní údaje
1.lucias@seznam.cz

Prohlášení
Tímto prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. .

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo) zpracovávám pro účely poskytování služeb a zasílání obchodních sdělené, které souvisí s těmito službami. Osobní údaje zpracovávám na základě oprávněného zájmu. Při vedení účetnictví vaše osobní údaje potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Osobní údaje zpracovávám na dobu neurčitou. Pokud navštívíte moji veřejnou akci, automaticky souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů, zejména s vaší fotografií a pořízeným videozáznamem. Obchodní sdělení vám zašlu jen v případě vašeho zájmu nebo na základě souhlasu s těmito podmínkami. Písemné reference mohu uveřejnit pouze na základě vašeho souhlasu, a do doby vašeho odvolání souhlasu.

Cookies
Při procházení webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, délku zdržení na stránce a také zdroj vaší návštěvy. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře.
Počítač, ve kterém osobní údaje eviduji je zabezpečen heslem. Telefon s vašimi kontakty je také zabezpečen heslem. E-mailovou schránku mám zabezpečenou jménem a heslem.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Předání osobních údajů třetím osobám
K osobním údajům nemají přístup třetí osoby. Abych mohla zpracovat operace, které nedokáži zajistit sama, využívám služby a aplikace společností – Facebook, Google a Reservio. Vaše údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou vašich údajů máte několik práv, pokud budete chtít některého z práv využít, kontaktujte mne na 1.lucias@seznam.cz .
Máte zejména právo na přístup, opravu(doplnění), výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku. Pokud budete kdykoliv chtít využít výše uvedených práv, jsem vám k dispozici na uvedené emailové adrese a ráda vám poskytnu informace, které budete v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů potřebovat doložit nebo vysvětlit.

Pokud nebudu moci ze zákonných důvodů provést například výmaz údajů (například při evidenci faktur pro daňovou správu), budu vás o této skutečnosti informovat a vymažu pouze údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jste-li můj zákazník, mohu vám na základě mého oprávněného zájmu zaslat e-mail s články z mého blogu, nabídku produktů a služeb. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám výše uvedené newslettery nebo obchodní sdělení pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů vyplněním tohoto formuláře.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Komentáře jsou vypnuty.